Astawa, I Made, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia