Agastani, Tahar, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia