Azhari, Siswayudi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia